הקמת חברה

כל אדם המעוניין למעשה לקיים כל סוג של פעילות עסקית יבצע תהליך של הקמת חברה או פתיחת עוסק מורשה. כאשר עומדים בפני ההתלבטות הזו, חשוב לדעת כי פתיחת חברה בע"מ , מפרידה את החברה מבעל העסק ולכך יתרונות רבים. להלן מידע כללי אודות הקמת חברה.

הכנס להקמת חברה

חברה בע"מ

הקמת חברה בע"מ מתבצעת ע"י יכולה להתבצע על ידי מספר שותפים עסקיים , או על ידי אדם אחד לצורך התחלת פעילות עסקית מכל סוג. בעלי מניות החברה הם  אלו אשר ינהלו את פעילות החברה.

האם כל אדם יכול להקים חברה?

על פי חוק החברות, כל אדם או תאגיד יכולים להקים חברה, זאת בתנאי שפעילות החברה אינה נוגדת את החוקים הקיימים במדינת ישראל ואינה מהווה איום או מהווה פגיעה מוסרית כלפי הציבור. חברה יוכל להקים אדם פרטי אחד ולהיות בעל המניות היחיד בה, או קבוצה של שותפים, שיהיו בעלי מניות החברה.

הקמת חברה

היתרונות שבהקמת חברה בע"מ?

  • תשלום מופחת למס הכנסה – חברה תשלם כאחוז וחצי פחות מעוסק עצמאי, בנוסף לחברה קיימת האפשרות לדחות את תשלום המס על רווחיה בכך שתחלק את הרווחים, כך שלמעשה בפועל, חברה תוכל להקטין את תשלום המס שלה כמחצית מהתשלום המוטל על עוסק עצמאי. בניגוד לחברה עוסק מורשה ישלם את המס על פי מדרגות המס, שיעור המס שלו יוכל להגיע לחמישים אחוז.
  • תשלום מופחת לביטוח הלאומי – חברה בע"מ מעבירה תשלומים לביטוח הלאומי על פי תלושי השכר בלבד, בשונה מעוסק המורשה המחוייב להעביר תשלום לביטוח הלאומי עבור כלל הכנסותיו מהעסק. חברה בע"מ אינה מעבירה תשלום לביטוח הלאומי עבור הכנסותיה אלה עבור המשכורות בלבד.
  • בשונה מעוסק מורשה, חברה בע"מ היא למעשה יישות נפרדת מבעל העסק מבחינה משפטית. עובדה זו מפרידה את החברה מבעליה מבחינה משפטית וכלכלית, דבר המגן עליהם בעת משבר או במידה ונקלעה החברה לחובות.

כיצד מקימים חברה בע"מ?

את תהליך הקמת חברה בע"מ מבצעים דרך רשם החברות, כמובן שזאת יש לבצע לאחר שערכתם את כל השיקולים הדרושים כגון, בדיקת הכדאיות, הכנת תוכנית עסקית וכד'. לשם ביצוע תהליך זה באופן נכון ורציני, יש להשתמש בשרותיו של עו"ד המתמחה בתחום המסחרי. לצורך הקמת חברה יש לערוך תקנון חברה, להציג הצהרת בעלי מניות ודירקטורים ומילוי טפסי בקשה להקמת חברה. ניתן לעשות זאת באמצעות הדואר, האינטרנט או לגשת באופן עצמאי למשרדי רשם החברות. כפי שצויין זהו הליך שעו"ד מסחרי צריך וכדאי שיהיה מעורב בו.