תביעת לשון הרע

תביעת לשון הרע

האיסור בדבר לשון הרע מופיע בהלכה ובמקורות ואנשים שומרי תורה ומצוות מקפידים בכך מאוד.
בישראל של ימינו איסור הוכנס לספר החוקים באמצעות חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 ("החוק").
בהתאם להוראות החוק אסור לאדם לפרסם לשון הרע על אחר. במידה ואדם נפגע מלשון הרע יש
באפשרותו לתבוע פיצוי כספי במסגרת תביעת לשון הרע בסך של עד 70,000 ₪ לפרסום. יותר מזה, אם
יוכח כי כוונת מפרסם לשון הרע הייתה אכן לפגוע, ניתן לתבוע פיצוי בסך של עד 140,000 ₪ לפרסום.
על אף שנדמה כי הוראות החוק ברורות, הלכה למעשה קיימות שאלות שיש לענות עליהן במהלך הדיון
המשפטי עוד בטרם יוענק הפיצוי.

פרסום

מהו פרסום? האם רק הפצתו של לשון הרע על אדם נניח מעל גלי האתר, בעיתונים או על שלטי חוצות תופס?
על שאלות אלה ענו בתי המשפט בשורה ארוכה של פסקי דין בהם הגדירו באופן ברור ונחרץ מהו פרסום הנדרש להוכחת תביעת לשון הרע.

מסתבר כי פרסום יכול להיעשות בכל מדיום, פלטפורמה, כלי או אמצעי.

כמו כן פרסום יכול להיעשות גם בעל פה, בכתב, בהצגה, בתנועה, ציור או שרטוט או כל כלי הבעה או ביטוי אחר.    

המצב המשפטי הפרקטי

בפועל, החוק ובתי המשפט סולדים מלשון הרע באופן כה קיצוני שהם בחרו להקל עם הנפגע.
כל שעל הנפגע להוכיח במסגרת תביעת לשון הרע הוא כי פרסום בכתב היה יכול להגיע לעוד אדם
אחר פרט לנפגע. הינו אין צורך להוכיח שהפרסום אכן הגיע לאדם פרט לנפגע אלא מספיק להוכיח
שאדם שלישי יכול היה להיחשף לפרסום.  כל כך מקלים התנאים להוכחת פרסום עד שדי רק בשיתוף
של פוסט או מידע באינטרנט שאפילו לא הפוגע כתב. ככל והפרסום היה שלא בכתב, הרי שפה נדרש
להוכיח כי הפרסום אכן הגיע לאדם שלישי. מכל מקום, אין להקל בענייני פרסום לשון הרע וגם שיחה
בין שני אנשים על אדם שלישי יכולים להגיע לכדי פרסום לשון הרע.  

כפי שאמרנו, איסור פרסום לשון הרע הוא כה חמור בעיני המחוקק והשופט כך שהוראות החוק
מאפשרות גם את הגשתה של קובלנה פלילית.

תביעת לשון הרע

תביעת לשון הרע היא בגין כל דבר אשר עלול לפגוע באדם, רכושו, עסקו, משרתו, משפחתו ובשמו הטוב.

משרד אברהם טל

המשרד מתמחה בניהול הליכים משפטיים לרבות הגשת תביעת לשון הרע והוא בעל ניסיון רב בתחום.