Tag Archives: valet parking

סדרנים לאירועים

סדרנים לאירועים

סדרנים לאירועים מאפשרים לכל אירוע להתנהל בצורה חלקה. עם מינימום תקלות והפרות סדר. תפקידם של הסדרנים מגוון ותלוי בסוג האירוע. חלקם דואג לכוון את הקהל לייעדו, חלקם דואג להסדיר את האזור שיהיה נגיד וברור, חלקם דואג לשילוט ועוד. הסדרנים צריכים להיות מוכנים לכל תרחיש ולכן הם יהיו מוצבים בנקודות אסטרטגיות. כדוגמת כניסת האירוע, יציאתו, עמדות שונות, אזורי התקהלות ועוד. הסדרנים ...

Read More »